Κλινική Εξέταση

Αναζήτηση ατομικού ιατρικού και οικογενειακού ιστορικού

Πλήρης κλινική εξέταση - καρδιολογική εξέταση

Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών

Ηχωκαρδιογραφία

Υπέρηχος καρδιάς - triplex καρδιάς.

Διάγνωση/παρακολούθηση καρδιακής ανεπάρκειας.

Διάγνωση/παρακολούθηση βαλβιδοπαθειών.

Διάγνωση/παρακολούθηση μυοκαρδιοπαθειών.

Καταγραφή Καρδιακού Ρυθμού - Αρτηριακής Πίεσης

24/48 ωρη περιπατητική καταγραφή καρδιακού ρυθμού - Holter ρυθμού .

Διάγνωση/έλεγχος αρρυθμιών.

24/48 ωρη περιπατητική καταγραφή αρτηριακής πιέσεως - Holter πίεσης.

Διάγνωση/έλεγχος αρτηριακής υπέρτασης.

Έλεγος

Συνταγογράφηση και διαγνωστικός έλεγχος ΕΟΠΥΥ (αιματολογικός,βιοχημικός έλεγχος, αξονική τομογραφία κτλ.).

Χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης / πιστοποίησης υγείας για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες

Πλήρης καρδιολογικός προγεννητικός έλεγχος εγκυμοσύνης.